“Są wspomnienia, które nigdy nie blakną…” – zjazd absolwentów w Czartajewie

Zespół Szkół Technicznych (do niedawna Zespół Szkół Rolniczych) im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie to szkoła z tradycjami, dla której zawsze bardzo ważni byli jej uczniowie.

W sobotę, 17 września w Technikum w Czartajewie odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 67-lecia powstania placówki. W zjeździe wzięło udział ponad 320 osób, co najlepiej świadczy o randze uroczystości i o znaczeniu szkoły dla jej uczniów. Dotychczas szkołę opuściło około ponad 6 tysięcy absolwentów. Był to już szósty zjazd w ostatnich 37 latach jej istnienia (pierwszy miał miejsce w 1985 roku).

Uroczystość, której mottem stały się słowa D. Głuchowskiego „Są wspomnienia, które nigdy nie blakną, nieważne, ile czasu upłynęło”, rozpoczęła mszą świętą i nabożeństwo prawosławne w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czartajewie.

Dalsza część zjazdu odbyła się na dziedzińcu zespołu szkół. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, absolwenci, uczniowie, byli i obecni nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Z okazji jubileuszu została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica – ufundowana z budżetu Powiatu Siemiatyckiego.

Dyrektor szkoły Marta Jakimiuk, w swym przemówieniu podkreśliła przywiązanie szkoły do tradycji, a także krótko przedstawiła dorobek szkoły, sukcesy uczniów oraz rozwój szkoły w ostatnich latach.

Zaproszeni goście, w swych przemówieniach, przekazali wiele ciepłych słów, podkreślali znaczenie Technikum w Czartajewie, składali życzenia i pamiątkowe podarunki.

Starosta Marek Bobel podczas uroczystości życzył uczestnikom zjazdu powrotu do czasu w którym spędzili oni najpiękniejsze lata swojej młodości i edukacji. Gratulował dużej frekwencji podkreślając iż tak liczne uczestnictwo w zjeździe świadczy o tym, że szkoła dobrze zapisała się w pamięci byłych uczniów. Zapewnił również o kolejnych znaczących inwestycjach, które zostaną zrealizowane w tej placówce.

Po części oficjalnej absolwenci mieli czas na wspomnienia i spotkania w klasach. Można było zwiedzić szkołę, zobaczyć jak się zmieniła. Dla zwiedzających przygotowane były ekspozycje, gazetka, wystawy. Wspomnienia trwały do późnych godzin wieczornych.

Ten piękny dzień zakończył Bal Absolwentów, który przeniósł wszystkich uczestników w najpiękniejsze czasy – lata ich młodości. Na balu bawili się wspólnie absolwenci różnych roczników (ponad 160 osób).

Organizacją i przygotowaniem zjazdu zajmował się Komitet Organizacyjny w składzie: Mikołaj Żabiński – Przewodniczący, Kamil Balejko – zastępca, Dorota Jaszczuk, Marta Tymińska-Kacprowska, Jan Doliński, Aleksander Barwiejuk, Mirosław Olędzki, Lucjan Marciszonek, Mieczysław Orzepowski, Katarzyna Piotrowska, Justyna Wojtkowska, Stanisław Kubeł, Ludwik Zaremba, Jerzy Romańczuk, Iwona Poletyło, Elżbieta Rożuk, Marta Jakimiuk, Marta Zagubień-Okłota.

Gdy opuścisz szkolne mury

I w daleki pójdziesz świat

Tylko Zjazdy Ci przywrócą

Koleżeństwo z szkolnych lat”

Pamiątkowymi statuetkami podczas zjazdu zostali uhonorowani: Marek Bobel, Ignacy Godun, Ignacy Hodun, Stanisław Łopuski, Teresa Kamińska, Regina Wilińska, Leon Kochanowski, Walentyna Homanowska, Alfred Bajena, Władysław Moniak, Nina Niewiadomska, Witold Stypułkowski, Marta Jakimiuk, Marta Zagubień – Okłota, Dorota Jaszczuk.

Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie to szkoła na miarę nowych czasów, o której się nie zapomina nawet po latach.