Dzień Sybiraka w Siemiatyczach

W niedzielę, 18 września w Siemiatyczach odbyły się uroczystości związane z Dniem Sybiraka. W uroczystościach uczestniczył Starosta Siemiatycki Marek Bobel, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Obrycki, członek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz.

Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach oraz Mszy Świętej w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w intencji Sybiraków i ofiar stalinowskiego reżimu, pod Krzyżem Sybiraka Ziemi Siemiatyckiej złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli, służby mundurowe, poczty sztandarowe wraz z delegacjami wielu instytucji i organizacji. Organizatorami Dnia Sybiraka byli: Burmistrz Siemiatycz, diecezjalny duszpasterz Sybiraków Diecezji Drohiczyńskiej oraz Zarząd Koła Związku Sybiraków w Siemiatyczach.

Mijają 83 lata od tamtych wydarzeń. Sowiecki aparat represji działał sprawnie. Jesienią 1939 r. i przez pierwsze miesiące roku następnego NKWD przygotowały listy rodzin oficerów Wojska Polskiego, urzędników państwowych, leśników, policjantów, przedstawicieli inteligencji, ziemian, przedsiębiorców.

Na podstawie tych spisów w latach 1940-1941 przeprowadzono cztery wielkie akcje deportacyjne ludności z zajętych wojska radzieckie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Historycy do dzisiaj mają kłopot z ustaleniem, jak duża liczba osób wywieziona została na Sybir. Mowa jest o 900 tysiącach, 1,6 miliona, a nawet 1 875 000 osób.

Śmiertelność była wysoka, sięgała od 15 do 30 procent. Warto podkreślić, że słowo Sybir w polskiej tradycji oznacza nie tylko obszar Syberii, ale wszystkich wschodnich i północnych kresów Rosji, dokąd wywożono zesłańców – m.in. tereny za kołem podbiegunowym.