Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

informacja o wyniku przetargu

Siemiatycze dnia 2022.10.10

 

INFORMACJA
o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
na
sprzedaż traktorka ogrodowego kosiarki MTD SMART RE 175
wchodzącego w skład majątku ruchomego Powiatu Siemiatyckiego

Przedmiot zbycia:
TRAKTOREK OGRODOWY KOSIARKA MTD SMART RE 175

Podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż traktorka ogrodowego kosiarki MTD SMART RE 175 wchodzącego w skład majątku ruchomego Powiatu Siemiatyckiego.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 30 września 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

Przedmiot przetargu: sprzedaż traktorka ogrodowego kosiarki MTD SMART RE 175 wchodzącego w skład majątku ruchomego Powiatu Siemiatyckiego
cena wywoławcza 1 500,00 zł brutto
Ww. przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu dopuszczono 1 osobę.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 1 515,00 zł brutto
Osoba ustalona na nabywcę to Pan Henryk Tomkiel.

 

WICESTAROSTA
Sylwester Zgierun