Wykaz punktów wydawania preparatów jodowych na terenie Powiatu Siemiatyckiego

Na terenie Powiatu Siemiatyckiego wyznaczono 21 punktów, gdzie w razie potrzeby mieszkańcy otrzymają jodek potasu. Tabletki będą wydawane tylko w przypadku skażenia radioaktywnego. Informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje. Sytuację monitoruje nieustannie Państwowa Agencja Atomistyki. W gotowości pozostają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona. Preparat przeznaczony jest dla osób do 60. roku życia. Władze centralne przestrzegają jednocześnie przed jego profilaktycznym przyjmowaniem.

Dawkowanie (Rekomendacja Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 roku w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego):

  • Osoby od 12 do 60 roku życia: 100 mg jodu (2 tabletki)
  • Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka)
  • Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki)
  • Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki);
  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek): 100 mg jodu (2 tabletki).