Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie

Przed Dniem Wszystkich Świętych przedstawiciele władz samorządowych powiatu siemiatyckiego zapalili znicze przy żołnierskich grobach w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie.

Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie

Pamięć o żołnierzach, którzy oddali życie za naszą wolność i niepodległość jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla bohaterów ważnych wydarzeń w historii naszego kraju oraz pielęgnowaniem polskiej tradycji.

Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie

Na miejscowe nekropolie, gdzie spoczywają polscy bohaterowie wybrali się: Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Obrycki.

Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie

1 listopada jest datą bardzo ważną dla wszystkich Polaków. Odwiedzamy wtedy cmentarze i wspominamy naszych bliskich, znajomych i zasłużonych.

Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie

Wracamy wtedy pamięcią do historii…oraz tych, którzy oddali życie walcząc o naszą wolność i niepodległość. Warto pamiętać nie tylko o ojcach niepodległości, ale też o zwykłych żołnierzach, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie

Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie

Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie

Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie

Światło pamięci na grobach żołnierzy w Siemiatyczach, Drohiczynie i Perlejewie