W Dniu Edukacji Narodowej – Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom Placówek Oświatowych składamy najserdeczniejsze życzenia