Nagrody Starosty Siemiatyckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczone

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. To dobra okazja, by podziękować dyrektorom, nauczycielom i pracownikom za ich całoroczną pracę. W siemiatyckim starostwie odbyła się uroczystość, w trakcie której Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun wręczyli nagrody dyrektorom i nauczycielom z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat siemiatycki.

Nagrody Starosty Siemiatyckiego w tym roku otrzymali:

  • z Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach: dyrektor Urszula Obrycka, nauczyciel Bogumiła Gieros
  • z Zespołu Szkół w Siemiatyczach: dyrektor Bożena Krzyżanowska, nauczyciel Teresa Elżbieta Urbańska
  • z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie: dyrektor Marta Izabela Jakimiuk, nauczyciel (wicedyrektor) Marta Zagubień-Okłota;
  • z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach: dyrektor Przemysław Chraniuk, nauczyciel Mirosław Radziszewski
  • z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach: dyrektor Rafał Zaremba

Podczas spotkania Starosta Marek Bobel podziękował pedagogom za poświęcenie z jakim wykonują swoją pracę. Nagrody przyznawane są pedagogom i dyrektorom placówek za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wychowawczej, pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.