Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną – skorzystaj z dofinansowania!

grafika program SAM

W imieniu Powiatu Siemiatyckiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , zapraszamy mieszkańców powiatu siemiatyckiego do udziału w programie 

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,

posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka, nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia  https://sow.pfron.org.pl/

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu. Wszelkich informacje można przeczytać na stronie     www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dostepne-mieszkanie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach.

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/