Nowy asfalt na drodze powiatowej Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu

otwarcie drogi leszczka duża

Droga powiatowa przebiegająca przez Leszczkę Dużą w gminie Perlejewo, doczekała się gruntownej przebudowy. W piątek, 25 listopada oddano do użytku ponad 4,5 – kilometrowy odcinek asfaltowy. Droga łączy między innymi Perlejewo w powiecie siemiatyckim z Ciechanowcem w powiecie wysokomazowieckim. Na tą bardzo pozytywną zmianę mieszkańcy czekali od wielu lat.

przebudowa drogi leszczka duża

W uroczystości uczestniczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Senator RP Jacek Bogucki, Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, Wójt Gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki, radna Powiatu Siemiatyckiego Bożena Bujno, Przewodniczący Rady Gminy Perlejewo Bogdan Radziszewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Perlejewo Łukasz Leszczyński, wójtowi z terenu powiatu siemiatyckiego.

otwarcie drogi leszczka duża

Powiat Siemiatycki na przebudowę drogi pozyskał ponad 4,3 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 9 milionów złotych. Wkład własny sfinansowany został ze środków budżetu Powiatu Siemiatyckiego oraz środków budżetu Gminy Perlejewo na podstawie umowy zawartej dnia pomiędzy samorządami w listopadzie 2021 r.

– Ta droga tak wyglądała i tak się nią jeździło, że nikogo nie trzeba było przekonywać, że remont jest koniecznością. Wiedzieliśmy, że chcemy gruntownej przebudowy i to na długim odcinku. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu powiatu i wsparciu gminy Perlejewo, udało się zrealizować nasz wspólny cel – mówił Starosta Marek Bobel. – To wielka radość widzieć, jaką przemianę przeszła ta droga. Jednak chcę podkreślić iż prowadzimy inwestycje drogowe również na innych gminach, które chcą współpracować z powiatem.

przebudowa drogi leszczka duża

– To była inwestycja bardzo wyczekiwana przez naszych mieszkańców oraz radnych z mojej gminy. Ale nie tylko ich. Ta droga łączy bowiem gminę Perlejewo z gminą Ciechanowiec, tak więc służy kierowcom z całego regionu. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, jak teraz wygląda ta droga i jak się nią jeździ podkreślał Wójt Gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki.Ta inwestycja to dowód na dobrą współpracę gminy z powiatem. Teraz jesteśmy tu, a za jakiś czas będziemy realizować kolejne inwestycje drogowe. Jest dobrze i wierzę, że ta kooperacja z powiatem dalej będzie tak wyglądać.

przebudowa drogi leszczka duża

Wykonawcą prac budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt”, a inwestycję prowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach.

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża

przebudowa drogi leszczka duża