MON dofinansuje budowę strzelnicy w powiecie siemiatyckim!

kolaż zdjęć strzelnica w powiecie

Powiat Siemiatycki otrzyma 3 miliony złotych dotacji z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę strzelnicy cywilno – sportowej, która docelowo powstanie na terenie Gminy Nurzec Stacja. Jest to maksymalna kwota dofinansowania jaką można było pozyskać w ramach ministerialnego programu. Powiat Siemiatycki jako jedyny samorząd w województwie podlaskim w ramach obecnej edycji konkursu – otrzyma wsparcie finansowe z MON na realizację tego typu inwestycji.

Z nowej infrastruktury będą mogły korzystać między innymi: grupy strzeleckie, myśliwych, służby mundurowe, Wojska Obrony Terytorialnej, ze strzelnicy będą również korzystać uczniowie z oddziału przygotowania wojskowego funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie.

kolaż zdjęć strzelnica w powiecie

Podobna strzelnica funkcjonuje  już w powiecie przysuskim (woj. mazowieckie)

Zaplanowane zadanie inwestycyjne to budowa: strzelnicy cywilno-sportowej z możliwością wykonywania strzelań na 100 m z infrastrukturą techniczną towarzyszącą obsłudze strzelnicy, w tym: pomieszczenia administracyjno-biurowe, magazyn, wiata na szkolenia, zbiorniki na nieczystości stałe, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, studnia, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną, plac utwardzony, parkingi, ogrodzenie, wyposażenie. Strzelnica przeznaczona będzie do ćwiczeń, sportowych, szkolnych i wojskowych oraz myśliwskich.