Mamy 5 milionów złotych na przebudowę drogi powiatowej Ostrożany – Grodzisk!

podpisanie umowy przebudowa drogi

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, otóż Powiat Siemiatycki pozyskał dofinansowanie na przebudowę kolejnej drogi powiatowej. Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 5 milionów złotych, co stanowi blisko 64% wartości inwestycji szacowanej na kwotę blisko 8 mln zł.

podpisanie umowy przebudowa drogi

Dziś w Białymstoku Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim i Wicemarszałkiem Sebastianem Łukaszewiczem, która gwarantuje przekazanie środków finansowych na realizację tegoż zadania.

podpisanie umowy przebudowa drogi

W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 (Siemiatycze – Ciechanowiec) do miejscowości Grodzisk. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 5,2 km. Pozyskane wielomilionowe dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całe zadanie będzie solidarnie współfinansowane z budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Grodzisk. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022 -2023 na zasadzie „Zaprojektuj i wybuduj”.

zarys mapy przebudowy drogi ostrożany grodzisk

W lipcu tego roku Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Dziś doszło do podpisania pomiędzy partnerami konkretnej umowy w tej sprawie.

podpisanie umowy przebudowa drogi