Wirtualna strzelnica w Czartajewie już gotowa. Wkrótce oficjalne otwarcie!

strzelnica w czartajewie

Powiat Siemiatycki wziął udział w konkursie pod nazwą „Strzelnica w powiecie 2022” i znalazł się wśród dofinansowanych samorządów w Polsce. Dzięki 200. tysiącom złotych, które decyzją Ministra Obrony Narodowej trafiły do naszego powiatu, możliwe było przygotowanie w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie wirtualnej strzelnicy. Powiat na ten cel przeznaczył z własnego budżetu ponad 54 tys. zł.

wirtualna strzelnica zst czartajew

Dla młodzieży uczącej się zwłaszcza w tych klasach przygotowania wojskowego strzelnica jest potrzebną i atrakcyjną pomocą dydaktyczną. Jest to multimedialny strzelecki system edukacyjno-treningowy działający wirtualnie, opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie rozwiązań wojskowych. Chociaż system działa w wirtualnej rzeczywistości, to w sposób wysoce realistyczny oddaje warunki prawdziwych strzelnic i prawdziwej broni.

wirtualna strzelnica zst czartajew

System posiada wbudowane scenariusze typowo taktyczne, nakierowane na wykonywanie zadań strzeleckich, ale również moduły zabawowe, co stanowi dodatkową atrakcję dla uczestników szkolenia. Podczas wykonywania zadań taktycznych na ekranie pojawiają się przeciwnicy w postaci ruchomych celów, a operatorzy muszą je wyeliminować, oddając wirtualne strzały. Zaletą wirtualnej strzelnicy jest całkowite bezpieczeństwo osób z niej korzystających. Może z niej korzystać jednocześnie kilku uczestników szkolenia.

wirtualna strzelnica zst czartajew

Taki system szkolno-treningowy pozwala doskonalić umiejętności zarówno w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych, ćwiczeń w zakresie obserwacji, ale również prowadzenia precyzyjnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach i warunkach, w tym do celów ruchomych. Ponadto pozwala na wykonywanie grupowych zadań strzeleckich o różnym stopniu trudności.

wirtualna strzelnica zst czartajew

Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie ZST Czartajew, a docelowo także pozostałe placówki oświatowe powiatu, organizacje proobronne oraz inne podmioty (osoby) upoważnione przez powiat, będą mogły kształcić swoje umiejętności w strzelectwie.

wirtualna strzelnica zst czartajew

wirtualna strzelnica zst czartajew

wirtualna strzelnica zst czartajew

wirtualna strzelnica zst czartajew

wirtualna strzelnica zst czartajew

strzelnica w czartajewie