Była skarbnik powiatu i dyrektor siemiatyckiego LO uhonorowane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę

kolaż zdjęć wreczenie odznaczeń państwowych

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego była Skarbnik Powiatu Siemiatyckiego Walentyna Kwiatkowska odebrała z rąk Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odznaczenie państwowe przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pani Skarbnik została odznaczona „Medalem Złotym za długoletnią służbę”.

kolaż zdjęć wręczenie odznaczeń państwowych

“Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”.

odznaczenia państwowe

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył także Bożenie Krzyżanowskiej (dyrektor LO Siemiatycze) Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

kolaż zdjęć wręczenie odznaczeń państwowych

Krzyż zasługi Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Odznaczenia przyznano na wniosek Starosty Marka Bobla.

wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski

Wojewoda Bohdan Paszkowski w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim odznaczonym i podziękował za trud włożony w działalność na rzecz regionu: Cieszę się, że na Podlasiu są tak wspaniali ludzie.Do gratulacji i życzeń przyłączyły się również Starosta Siemiatycki Marek Bobel wraz z wszystkimi Radnymi Powiatu Siemiatyckiego.

odznaczone skarbnik powiatu i dyrektor LO

Odznaczonym Paniom serdecznie gratulujemy!

wręczenie odznaczeń państwowych

wręczenie odznaczeń państwowych

wręczenie odznaczeń państwowych