Ranking liceów i techników „Perspektywy 2023”. Na liście dwie szkoły średnie z naszego powiatu!

grafika ranking szkół powiat siemiatycki

Miło nam poinformować, że Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Siemiatyczach, że otrzymało ono tytuł „Brązowej szkoły 2023” w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. W skali kraju LO w Siemiatyczach zajęło 848 miejsce. Pozycja ta przekłada się na 25 lokatę w całym Województwie Podlaskim. Obecność szkoły w rankingu to dowód na efektywność ciężkiej pracy młodzieży, nauczycieli i rodziców, którzy myśląc perspektywicznie inwestują w przyszłość swoich dzieci.

grafika ranking perspektywy

Natomiast Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w kategorii technika w Województwie Podlaskim uplasował się na 26 pozycji.

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745) z całej Polski, które spełniły kryterium wejścia do rankingu.

grafika czartajew perspektywy

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wiele uwagi poświęca edukacji, rozwija bazę edukacyjną, inwestuje w nowoczesne technologie i promuje szkolnictwo zawodowe. Dokonaliśmy rozbudowy naszych placówek oświatowych, planujemy kolejne duże inwestycje. Wdrażamy nowe zawody w naszych jednostkach oświatowych, dostosowujemy kierunki do potrzeb rynku pracy. Naszym celem jest zbudowanie efektywnego systemu edukacji dostosowanego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – mówi Starosta Marek Bobel.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).