Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do Św. Góry Grabarki – etap I (ciąg pieszy na ul. Wysokiej w Siemiatyczach)

ścieżka piesza do grabarki

Z inicjatywy Starosty Marka Bobla, Zarządu Powiatu Siemiatyckiego i Rady Powiatu Siemiatyckiego jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa ciągu pieszego, a docelowo pieszo – rowerowego z Siemiatycz do Świętej Góry Grabarki.

W pierwszym etapie inwestycji na terenie Miasta Siemiatycze budowany będzie ciąg pieszy na ulicy Wysokiej – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Andersa do cmentarza prawosławnego. Na ten cel Powiat Siemiatycki pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60% kosztów inwestycji – kwotę ponad 740 tys. złotych. Pozostałe 40% udziału własnego w inwestycji solidarnie sfinansują Powiat Siemiatycki 20% i Miasto Siemiatycze 20%.

ścieżka piesza

W ramach I etapu inwestycji – w Siemiatyczach na ulicy Wysokiej zaplanowano:

– poszerzenie istniejącego lewostronnego chodnika do szerokości 2,50 m na początkowym odcinku 0,269 km,

– budowę lewostronnego chodnika szerokości 2,50m na odcinku 0,281 km, od końca istniejącego chodnika do nowopowstałego osiedla mieszkaniowego,

– budowę lewostronnego chodnika szerokości 2,00 m – 2,50 na odcinku około 0,551 km, od nowopowstałego osiedla mieszkaniowego do cmentarza parafialnego,

– przebudowę zjazdów na działki z przełożeniem istniejących przepustów pod zjazdami oraz przebudową nawierzchni na przedmiotowych zjazdach,

– budowę barierek ochronnych w obrębie przepustu w km 0+944,27 o długości ok. 100m,

– wykonanie oznakowania pionowego,

– budowę ścieków podchodnikowych odprowadzających wody opadowe do istniejących rowów.

Całe przedsięwzięcie związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej z Siemiatycz aż do Św. Góry Grabarki będzie podzielone na kilka etapów – ze względu na długość (ponad 8 km) i znaczące koszta realizacji całego odcinka planowanej inwestycji drogowej – przebiegającej na terenie powiatu aż przez 3 gminy: Miasto Siemiatycze, Gminę Siemiatycze, Gminę Nurzec Stacja.

W kolejnym stadium inwestycji – Powiat Siemiatycki zleci opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnego odcinka „ścieżki pieszo – rowerowej”. Opracowanie niezbędnej dokumentacji pozwoli na ubieganie się o środki z budżetu państwa lub Unii Europejskiej na realizację inwestycji – bardzo ważnej zarówno dla władz powiatu, wszystkich mieszkańców powiatu, pielgrzymów i turystów licznie udających się na Świętą Górę Grabarkę.