Kolejne miliony na modernizacje dróg w Powiecie Siemiatyckim!

drogi konferencja

Ponad 9 milionów złotych trafi do Powiatu Siemiatyckiego z kolejnego rozdania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze pozwolą na zrealizowanie 4 ważnych inwestycji związanych z remontami, przebudową i rozbudową infrastruktury drogowej w Powiecie Siemiatyckim (inwestycje na terenie Miasta Siemiatycze, Gminy Drohiczyn, Gminy Mielnik, Gminy Nurzec Stacja).

dofinansowanie drogi powiat siemiatycki

Koszt wszystkich inwestycji to ponad 15 milionów złotych. Kolejne powiatowe inwestycje są dofinansowane z budżetu państwa w 60%, natomiast po 20% z własnych budżetów dołożą Powiat Siemiatycki i poszczególne samorządy gminne. O wynikach naboru poinformowali podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Siemiatyczach, Senator RP Jacek Bogucki, Starosta Marek Bobel, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Malinowski i Wicestarosta Sylwester Zgierun.

dofinansowanie drogi powiat siemiatycki

Rządowe dofinansowanie otrzymały następujące powiatowe inwestycje:

1. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Wysokiej w Siemiatyczach (od skrzyżowania z ulicą Gen. Andersa, obok nowych bloków przy ul. Wysokiej aż do cmentarza prawosławnego).

Koszt całkowity zadania: 1.238.694,00 zł

2. Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna

Koszt całkowity zadania: 2.989.247,00 zł.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk- Żerczyce

Koszt całkowity zadania: 9.413.294,00 zł

4. Remont drogi powiatowej nr 1786B na Mielnik-Wajków

Koszt całkowity zadania: 2.139.022,00 zł

dofinansowanie drogi powiat siemiatycki

dofinansowanie drogi powiat siemiatycki

dofinansowanie drogi powiat siemiatycki

dofinansowanie drogi powiat siemiatycki