Rusza budowa strzelnicy cywilno – sportowej w powiecie siemiatyckim!

strzelnica umowa

Dziś Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun w obecności członka Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Jana Markiewicza podpisali z firmą „Cetus” z Łosic umowę dotycząca budowy nowoczesnej strzelnicy cywilno – sportowej na terenie powiatu siemiatyckiego! Obiekt powstanie w obrębie wsi Borysowszczyzna, gm. Nurzec Stacja. Wykonawca ma 8 miesięcy na zakończenia wszelkich prac, a pierwsze strzelania będzie można przeprowadzić jesienią tego roku!

Koszt inwestycji to ponad 9,2 mln zł, z czego 8 milionów złotych to środki zewnętrzne pochodzące z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i rządowego programu inwestycji strategicznych – „Polski Ład”. Strzelnica to obiekt nowoczesny, pozwalający między innymi na wykonywanie strzałów na odległość 100 metrów, z postaw strzeleckich „leżąc”, „klęcząc” i „stojąc” do celów stałych i ukazywanych, o 6 stanowiskach strzeleckich oraz wydzielonym rejonem pola tarczowego do strzelań z pistoletów wojskowych na odległościach od 10 m do 50 m pod kulochwytem głównym. Dodatkowo będzie posiadała osie do strzelań myśliwskich, 2 stanowiskowej “zając”, “dzik”, z możliwością strzelań na 50 m i 35 m.

umowa strzelnica powiat siemiatycki

Strzelnica powstanie wraz z infrastrukturą techniczną, jak: pomieszczenia administracyjno – biurowe, magazynem, wiatą na szkolenia, placem utwardzonym, parkingami, wyposażeniem.

umowa strzelnica powiat siemiatycki

Całość będzie ogrodzona oraz wyposażona w urządzenia i budowle zabezpieczające: zabezpieczenia boczne, kulochwyt główny, zabezpieczenia-przesłony pionowe, zabezpieczenia stanowisk strzeleckich w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń balistycznych przed wyjściem pocisków poza strzelnicę, aktywne ekrany dźwiękochłonne. Strzelnica przeznaczona będzie do ćwiczeń: sportowych, szkolnych, wojskowych, służb mundurowych itd.

strzelnica podpisanie umowy