Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

informacja o wyniku przetargu

Siemiatycze, 2023.02.27

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia:

Działki położone w obrębie Baciki Średnie o nr geod.:

 • 9 o pow. 1,6200 ha, cena wywoławcza wynosi – 325 160,00 zł + VAT

 • 55/2 o pow. 2,0800 ha, cena wywoławcza wynosi – 313 390,00 zł +VAT

 • 57 o pow. 1,4900 ha, cena wywoławcza wynosi – 225 410,00 zł +VAT

 • 73 o pow. 2,8800 ha, cena wywoławcza wynosi – 154 142,00 zł

 • 88 o pow. 0,9700 ha, cena wywoławcza wynosi – 45 067,00 zł

 • 103 o pow. 1,0700 ha, cena wywoławcza wynosi – 43 792,00 zł

Działki położone w obrębie Baciki Dalsze o nr geod.:

 • 370 o pow. 3,8300 ha, cena wywoławcza wynosi – 204 872,00 zł

 • 377/1 o pow. 3,2500 ha, cena wywoławcza wynosi – 179 750,00 zł

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

I Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 17 lutego 2023 roku w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

Przedmiot przetargu:

sprzedaż nieruchomości nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia:

Działki położone w obrębie Baciki Średnie o nr geod.:

 • 9 o pow. 1,6200 ha,

 • 55/2 o pow. 2,0800 ha,

 • 57 o pow. 1,4900 ha,

 • 73 o pow. 2,8800 ha,

 • 88 o pow. 0,9700 ha,

 • 103 o pow. 1,0700 ha,

Działki położone w obrębie Baciki Dalsze o nr geod.:

 • 370 o pow. 3,8300 ha,

 • 377/1 o pow. 3,2500 ha,

Dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia urządzona jest księga wieczysta
nr BI3P/00021602/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach. Działki nie są obciążone ciężarami,
o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

WW. przetarg zakończył się w zakresie działki o nr geod:

 • 9 o pow. 1,6200 ha położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ
  w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 55/2 o pow. 2,0800 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 57 o pow. 1,4900 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ
  w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 73 o pow. 2,8800 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ
  w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 88 o pow. 0,9700 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ
  w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 103 o pow. 1,0700 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 370 o pow. 3,8300 ha, położnej w Bacikach Dalszych – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 377/1 o pow. 3,2500 ha, położnej w Bacikach Dalszych – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

STAROSTA

mgr Marek Bobel