1-go marca pamiętajmy o Żołnierzach Niezłomnych

pamięć o niezłomnych

Tuż po zakończeniu II Wojny Światowej nie złożyli broni, ale walczyli z komunistami systemem o niepodległą Polskę. Dziś po raz trzynasty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski oddali hołd Niezłomnym, składając kwiaty w miejscach pamięci związanych z bohaterami podziemia niepodległościowego w powiecie siemiatyckim.

miejsca pamięci żołnierze niezłomni

Pierwszym przystankiem były Czaje – tutaj przy miejscowym kościele znajduje się pomnik poświęcony kapitanowi Władysławowi Łukasiukowi ps. “Młot” – ostatniemu dowódcy 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, który 27 VI 1949 roku zginął tragicznie w w Czajach Wólce. Jak zawarto na płycie pomniku “Prowadził partyzantów Podlasia do boju z komunistami za Niepodległość Polski, wiarę katolicką i wolność człowieka”. Delegacja powiatu złożyła kwiaty i zapalono znicze.

Kolejnym miejscem pamięci było Perlejewo – tutaj na cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, którzy zginęli 18 sierpnia 1945 roku w Miodusach Pokrzywnych w zwycięskim boju z grupą operacyjną NKWD, LWP i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Do delegacji powiatu dołączył Wójt Gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki. Wizyta na cmentarzu była dla wszystkich chwilą refleksji, modlitwy i zadumy. Temu wszystkiemu towarzyszył nastrój powagi oraz pamięci o tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

miejsca pamięci żołnierze niezłomni

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony 3 lutego 2011. Na dzień celebracji święta wybrano 1 marca, nawiązując tym samym do daty wykonania wyroku śmierci (1.03.1951) na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – ostatnich ogólnopolskich koordynatorach „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

miejsca pamięci żołnierze niezłomni

miejsca pamięci żołnierze niezłomni

miejsca pamięci żołnierze niezłomni

miejsca pamięci żołnierze niezłomni