O przeszłości w teraźniejszości – spotkanie promocyjne “Studia i materiały do dziejów Siemiatycz”

książka promocja

W sali konferencyjnej siemiatyckiego starostwa tłumnie wypełnionej słuchaczami, odbyła się promocja publikacji „Materiały do dziejów Siemiatycz” wydanych dzięki staraniom i środkom powiatu siemiatyckiego. Adresatami książki są mieszkańcy powiatu siemiatyckiego, dawni mieszkańcy Siemiatycz i powiatu, osoby, którzy interesują się historią oraz teraźniejszością ziemi siemiatyckiej.

książka promocja

Prelegentów, gości i słuchaczy witał gospodarz spotkania starosta Marek Bobel, podkreślał, że zadania jakie stawia sobie zarząd powiatu siemiatyckiego, to nie tylko inwestycje, drogi, troska o szpital i szkoły ale też dbałość o historię, o przekazywania wartości patriotycznych i wychowywania kolejnych pokoleń by czuły się Polakami, ale też mieszkańcami regionu, by młodzi ludzie znali i szanowali historię, w tym także dzieje miasta i powiatu, w którym mieszkają.

książka promocja

Promocji książek o Siemiatyczach towarzyszyły dwa wykłady przygotowane przez zaproszonych historyków.

książka promocja

Dr Robert Derewenda, wykładowca KUL, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, wystąpi z prelekcją „Znaczenie Powstania Styczniowego w dziejach państwa polskiego”. W barwny i przyciągający uwagę sposób mówił o historii Powstania, które do dziś kształtuje kolejne pokolenia Polaków. Powstanie Styczniowe to łańcuch pokoleń, to wydarzenia, które kształtowały kolejne pokolenia, my jesteśmy odpowiedzialni by ten łańcuch nie został przerwany.

książka promocja

Wystąpienie „Źródła do dziejów okolic Siemiatycz. Problemy badawcze” przedstawił dr hab. Józef Maroszek, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, prezes Białostockiego Towarzystwa Naukowego. Swój wykład rozpoczął się wątkiem dotyczącym Powstania Styczniowego, dalej profesor opowiadał o pracach badawczych nad historią Siemiatycz i okolic, które podjął zainspirowany przez siemiatyckie starostwo.

książka promocja

Za wygłoszone prelekcje i wkład w utrwalanie historii lokalnej podziękował gościom starosta Marek Bobel, na pamiątkę spotkania obdarowując ekspertów obrazami przedstawiającymi naturalne piękno nadbużańskiej ziemi. Obrazy namalowała Sołtys Sutna – Agnieszka Bersztolc.

książka promocja

Wszyscy słuchacze obecni na spotkaniu otrzymali dwa tomy wydanych przez powiat siemiatycki książek „Studia i materiały do dziejów Siemiatycz”. Przy tej okazji wielu obecnych zwróciło się do prelegentów z prośbą o osobiste dedykacje. Była to okazja do kontynuowania dyskusji, zadawania pytań, dzielenia się spostrzeżeniami.

książka promocja

Na spotkaniu obecni byli księża kościoła katolickiego i prawosławnego, samorządowcy, historycy, regionaliści, a przede wszystkim ciekawi historii mieszkańcy.

książka promocja

Spotkanie dodatkowo ubogacił występ Bractwa Akordeonistów Siemiatyckich. Słodki poczęstunek przygotowali uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Rolniczych z Ostrożan.

książka promocja

książka promocja

książka promocja

książka promocja

książka promocja

książka promocja

książka promocja

 

książka promocjaksiążka promocja