Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół w Powiecie Siemiatyckim

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siemiatyczach we współpracy z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr i Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach zorganizowała “Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół”. Celem przedsięwzięcia była promocja szkolnictwa zawodowego jako pewnego planu na przyszłość. Targi odbyły się na terenie hali widowiskowo – sportowej w Siemiatyczach.

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół

W organizację wydarzenia aktywnie włączyły się placówki oświatowe o profilu zawodowym z powiatu siemiatyckiego: Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach, Zespół Szkół w Siemiatyczach, Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia w Siemiatyczach – ZDZ, a także pracodawcy – przedsiębiorstwo „Pronar”, hotel „Kresowiak”, hotel “Drohicki”, spółka Oerlemans-Foods Siemiatycze, firma El-Staw, Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach, żołnierze z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim, swoją pomocą służyli doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach. Uczestników wydarzenia serdecznie powitał Starosta Marek Bobel i Rafał Zaremba Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach.

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół

Szkoły średnie o profilu zawodowym z powiatu siemiatyckiego cechuje bogata oferta edukacyjna, wysoki poziom nauczania, a dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych uczniowie już na etapie nauki w szkole średniej mają możliwość rozwoju – poznają świat i realia wybranego zawodu od praktycznej strony (nasze technika aktywnie współpracują z przedsiębiorcami, uczniowie zapoznają się z profilem produkcji, odbywają staże i praktyki krajowe i zagraniczne, a najlepsi otrzymują stypendia), a tytuł technika pozwala podjąć pracę i jednocześnie studiować.

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół

Pierwszym krokiem ku pewnej zawodowej przyszłości jest nade wszystko właściwa szkoła i kierunek edukacji. I jedno, i drugie można osiągnąć ucząc się i mieszkając w powiecie siemiatyckim, co starali się pokazać uczniom organizatorzy wydarzenia.

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół

Decyzja co do tego, jaki zawód wybrać jest bardzo istotna w życiu każdego człowieka. Dotyczy to zwłaszcza młodych osób, które dopiero wkraczają w dorosłość i nie są jeszcze pewne, co tak naprawdę chcą robić w przyszłości. Młodzieży pozostaje życzyć mądrego i świadomego wyboru.

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół

Dzień umiejętności zawodowych- Targi Szkół