Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego

Siemiatycze dnia 2023.03.13

 

INFORMACJA

 

o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

 

Przedmiot zbycia: Działka o nr geod.:

 • 317/27 o pow. 0,0813 ha,
 • 317/66 o pow. 0,0697 ha,
 • 317/70 o pow. 0,1231 ha,

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze.

III Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 03 marca 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

Przedmiot przetargu: sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działka o nr geod.:

 • 317/27 o pow. 0,0813 ha, cena wywoławcza – 36 160,00 zł + VAT
 • 317/66 o pow. 0,0697 ha, cena wywoławcza – 28 240,00 zł + VAT
 • 317/70 o pow. 0,1231 ha, cena wywoławcza – 53 360,00 zł + VAT

Do ceny każdej z działek:

 • o nr geod. 317/27, 317/66, uzyskanej w przetargu zostanie doliczona wartość udziału po 1/4 w kwocie 1750,00 zł + VAT w działce o nr geod. 317/68 stanowiącej drogę dojazdową do nabytych działek.

Dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00017571/1 przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy X Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach.

Działki nie są obciążone ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

 1. przetarg zakończył się w zakresie działki o nr geod:

 

 • 317/27 o pow. 0,0813 ha położonej w Czartajewie – wynikiem pozytywnym.

Osoba ustalona na nabywcę to Pan Grzegorz Giler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Giler z siedzibą w Warszawie. Do przetargu dopuszczono 1 osobę.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 36 530,00 zł netto + VAT

 • 317/66 o pow. 0,0697 ha położonej w Czartajewie – wynikiem pozytywnym.

Osoba ustalona na nabywcę to Pan Grzegorz Giler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Giler z siedzibą w Warszawie. Do przetargu dopuszczono 1 osobę.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 28 530,00 zł netto + VAT

 • 317/70 o pow. 0,1231 ha położonej w Czartajewie – wynikiem pozytywnym.

Osoba ustalona na nabywcę to Pan Grzegorz Giler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Giler z siedzibą w Warszawie. Do przetargu dopuszczono 1 osobę.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  53 900,00 zł netto + VAT

 

WICESTAROSTA

Sylwester Zgierun