Akademia Rodzica – zapraszamy na warsztaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w ramach „Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Siemiatyckim na lata 2021-2024” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych rodziców do udziału w cyklu 5 bezpłatnych spotkań w ramach warsztatów „AKADEMIA RODZICA” mających na celu podniesienie umiejętności rodzicielskich.

Dzięki udziałowi w warsztatach:

– zwiększysz swoje kompetencje rodzicielskie

– dowiesz się jak lepiej rozpoznawać potrzeby i emocje swojego dziecka

– dowiesz się jak wspierać swoje dziecko w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

– poznasz zasady Komunikacji Bez Przemocy, która pomaga stworzyć trwałą i silną więź z dzieckiem

– nauczysz się reagować na trudne zachowania dziecka nie naruszając Waszej więzi

Akademia Rodzica obejmuje 15 godzin zajęć, cykl 5 spotkań cotygodniowych trwających 3 godziny. Warsztaty odbywać się będą w dni powszednie, w godzinach 16:00- 19:00.

Rozpoczęcie programu przewidziane jest na maj- czerwiec 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 kwietnia 2023 roku bądź do zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Wszelkich informacji o warsztatach udziela: Ewa Abramowicz- Peretko- st. specjalista pracy z rodziną pod nr tel. 517 215 760.

Pobierz: Karta zgłoszenia

plakat akademia rodzica organizowany przez powiatowe centrum pomocy rodzinie w siemiatyczach