Kolejne wsparcie dla mieszkańców Powiatu Czerwonogradzkiego na Ukrainie

samochód na ukrainę przekazanie

Samochód marki Nissan Patrol, który przez lata służył strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemirowie, został przekazany za symboliczną kwotę ukraińskiej społeczności z Powiatu Czerwonogradzkiego na Ukrainie. Stało się tak dzięki dobrej woli ze strony Gminy Mielnik oraz samorządowców z terenu powiatu siemiatyckiego. Dziś samochód strażacki odebrał Starosta Czerwonogradzki Andrzej Porycki. Mamy nadzieję, że wóz strażacki przekazany na Ukrainę spełni swoje zadanie w trudnych warunkach wojennych.

przekazanie samochodu na ukrainę

Warto przypomnieć iż w maju 2022 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Siemiatyckim i Czerwonogradzkim na Ukrainie.

Porozumienie zakłada między innymi współpracę: ekonomiczną, kulturową, oświatową. Strony będą popierać rozwój kontaktów w dziedzinie sportu i turystyki, zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej. Strony będą spierać działania na rzecz zachowania i rozwoju pozytywnych tradycji wspólnego dziedzictwa oraz pokonywania uprzedzeń i negatywnych stereotypów w stosunkach między dwoma narodami. 

samochód na ukrainę przekazanie

W 2022 roku Powiat Siemiatycki przekazał środki medyczne o wartości 20 tys. zł na rzecz mieszkańców Powiatu Czerwonogradzkiego oraz dwa używane samochody dostawcze marki Ford i Volkswagen. został przekazany za symboliczną kwotę