Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego przeznaczonych do dzierżawy

grafika wykaz nieruchomości
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz.344) i uchwały nr 145/829/23 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego na cele upraw łąkowych/rolnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego przeznaczonych do dzierżawy
Do pobrania: KLIKNIJ (pełna treść ogłoszenie plik PDF)