Blisko 3 km nowego asfaltu na drodze powiatowej Mielnik – Wajków

podpisanie umowy remont drogi mielnik wajków

W siemiatyckim starostwie podpisano umowę dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położna na trzech odcinkach drogi o łącznej długości ponad 2,8 km. Koszt inwestycji to ponad 2,1 miliona złotych. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, Jerzy Czapiuk dyrektor PZD w Siemiatyczach, Joanna Miniuk Bielska członek Zarządu Przedsiębiorstwa – Drogowo Mostowego „Maksbud” z Bielska Podlaskiego.

podpisanie umowy remont drogi mielnik wajków

Na realizację inwestycji Powiat Siemiatycki pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60% kosztów zadania – kwota ponad 1,28 mln zł złotych. Pozostałe 40% udziału własnego w inwestycji solidarnie sfinansują Powiat Siemiatycki 20% oraz Gmina Mielnik 20%.

remont mielnik wajków droga

Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik-Wajków o długości 2,886 km zakłada między innymi:

– usunięcie darni z istniejących poboczy,

– remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie do właściwego profilu poprzecznego mieszanką mineralno – bitumiczną grubości 4 cm i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 4 cm – szerokość nawierzchni 5,5 m

– remont poboczy żwirowych poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie – szerokości 1,25m.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 12 listopada 2023 roku.