Rusza budowa ciągu pieszego przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach!

W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach w obecności starosty Marka Bobla, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach, reprezentowanym przez dyrektora Jerzego Czapiuka, a firmą KRJ Robert Jabłoński z Białegostoku. Umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy Wysokiej w Siemiatyczach” (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Andersa do cmentarza prawosławnego). Ulica Wysoka to jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w Siemiatyczach. Przy drodze powiatowej prowadzącej od osiedla Wysokie w kierunku cmentarza prawosławnego, ruch jest duży, a piesi zmuszeni są chodzić poboczem lub po jezdni. Za kilka miesięcy będą mogli korzystać z nowo budowanego – bezpiecznego ciągu pieszego. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat, zgodnie z deklaracją powiatu siemiatyckiego zostanie zrealizowana w tym roku!

ulica wysoka chodnik budowa

Na ten cel Powiat Siemiatycki pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60% kosztów inwestycji – kwotę ponad 740 tys. złotych. Pozostałe 40% udziału własnego w inwestycji solidarnie sfinansują Powiat Siemiatycki 20% i Miasto Siemiatycze 20%. Zgodnie z podpisaną umową – określono termin realizacji inwestycji do 5 listopada 2023 r.

ulica wysoka chodnik budowa

W ramach inwestycji – w Siemiatyczach na ulicy Wysokiej zaplanowano:

  • poszerzenie istniejącego lewostronnego chodnika do szerokości 2,50 m na początkowym odcinku 0,269 km,
  • budowę lewostronnego chodnika szerokości 2,50m na odcinku 0,281 km, od końca istniejącego chodnika do nowo powstałego osiedla mieszkaniowego,
  • budowę lewostronnego chodnika szerokości 2,00 m – 2,50 na odcinku około 0,551 km, od nowo powstałego osiedla mieszkaniowego do cmentarza parafialnego,
  • przebudowę zjazdów na działki z przełożeniem istniejących przepustów pod zjazdami oraz przebudową nawierzchni na przedmiotowych zjazdach,
  • budowę barierek ochronnych w obrębie przepustu w km 0+944,27 o długości ok. 100m,
  • wykonanie oznakowania pionowego.

ulica wysoka chodnik budowa

ulica wysoka chodnik budowa

ulica wysoka chodnik budowa

ulica wysoka chodnik budowa

ulica wysoka chodnik budowa