Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Siemiatycze, 2023.05.18

INFORMACJA o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Działki położone w obrębie Baciki Średnie o nr geod.:

 • 9 o pow. 1,6200 ha, cena wywoławcza wynosi – 260 128,00,00 zł + VAT

 • 55/2 o pow. 2,0800 ha, cena wywoławcza wynosi – 250 712,00 zł +VAT

 • 57 o pow. 1,4900 ha, cena wywoławcza wynosi – 180 328,00 zł +VAT

 • 73 o pow. 2,8800 ha, cena wywoławcza wynosi – 138 728,00 zł

 • 88 o pow. 0,9700 ha, cena wywoławcza wynosi – 40 560,00 zł

 • 103 o pow. 1,0700 ha, cena wywoławcza wynosi – 39 413,00 zł

Działki położone w obrębie Baciki Dalsze o nr geod.:

 • 370 o pow. 3,8300 ha, cena wywoławcza wynosi – 184 385,00 zł

 • 377/1 o pow. 3,2500 ha, cena wywoławcza wynosi – 161 775,00 zł

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze,
stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

II Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 10 maja 2023 roku w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

Przedmiot przetargu: sprzedaż nieruchomości nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia:

Działki położone w obrębie Baciki Średnie o nr geod.:

 • 9 o pow. 1,6200 ha,

 • 55/2 o pow. 2,0800 ha,

 • 57 o pow. 1,4900 ha,

 • 73 o pow. 2,8800 ha,

 • 88 o pow. 0,9700 ha,

 • 103 o pow. 1,0700 ha,

Działki położone w obrębie Baciki Dalsze o nr geod.:

 • 370 o pow. 3,8300 ha,

 • 377/1 o pow. 3,2500 ha,

Dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia urządzona jest księga wieczysta
nr BI3P/00021602/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach. Działki nie są obciążone ciężarami,
o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

WW. przetarg zakończył się w zakresie działki o nr geod:

 • 9 o pow. 1,6200 ha położnej w Bacikach Średnich – na podstawie art. 40 ust 4 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ osoba dopuszczona zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, nie stawiła się w związku z tym nie zaoferowano postąpienia ponad cenę wywoławczą. Do przetargu dopuszczono 1 osobę.

 • 55/2 o pow. 2,0800 ha, położnej w Bacikach Średnich – na podstawie art. 40 ust 4 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ osoba dopuszczona zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, nie stawiła się w związku z tym nie zaoferowano postąpienia ponad cenę wywoławczą. Do przetargu dopuszczono 1 osobę.

 • 57 o pow. 1,4900 ha, położnej w Bacikach Średnich – na podstawie art. 40 ust 4 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ osoba dopuszczona zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, nie stawiła się w związku z tym nie zaoferowano postąpienia ponad cenę wywoławczą. Do przetargu dopuszczono 1 osobę.

 • 73 o pow. 2,8800 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ
  w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 88 o pow. 0,9700 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ
  w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 103 o pow. 1,0700 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 370 o pow. 3,8300 ha, położnej w Bacikach Dalszych – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 • 377/1 o pow. 3,2500 ha, położnej w Bacikach Dalszych – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

STAROSTA

mgr Marek Bobel