Kolejne 1,5 miliona złotych na inwestycję drogową w Powiecie Siemiatyckim!

subwencja smarklice

Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie poinformowało iż Powiat Siemiatycki otrzyma ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II w km 11+320 – 12+298”.

subwencja smaklice

Z ogłoszonej ministerialnej listy wynika iż w województwie podlaskim tylko Powiat Siemiatycki (spośród samorządów powiatowych) otrzyma dofinansowanie! Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.