Trwa przebudowa drogi powiatowej na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice

Przebudowa ponad 4,6 km odcinka drogi powiatowej nr 1711 B Drohiczyn – Grodzisk na odcinku Miłkowice Maćki-Smarklice to kolejna duża inwestycja, którą w tym roku realizuje Powiat Siemiatycki. Wykonawca na odcinku od Smarklic do Miłkowic Paszek położył już pierwszą warstwę nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja ważna dla powiatu, a szczególnie mieszkańców Gminy Drohiczyn jest realizowana dzięki pozyskanej przez Powiat Siemiatycki dotacji z rządowego programu “Polski Ład” – kwota dofinansowania 10 milionów złotych.

przebudowa drogi miłkowice smarklice

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1711 B Drohiczyn – Grodzisk na odcinku Miłkowice Maćki-Smarklice o długości 4,645 km. Zakres robót obejmuje między innymi: przebudowę odcinka drogi polegającą na budowie nowej nawierzchni jezdni drogi, przebudowie skrzyżowań z drogami bocznymi, budowie zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie ciągu pieszego, budowie i przebudowie przepustów pod koroną drogi, budowie przepustów pod zjazdami, wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

przebudowa drogi miłkowice smarklice

Zadanie zakłada również przebudowę mostu na rzece Silna polegająca na wykonaniu przepustu rurowego z rury stalowej długość 17,14 m.

przebudowa drogi miłkowice smarklice

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „Mikst” z Węgrowa. Inwestycja o wartości ponad 11,6 miliona złotych będzie zakończona najpóźniej w październiku tego roku.

przebudowa drogi miłkowice smarklice

przebudowa drogi miłkowice smarklice

przebudowa drogi miłkowice smarklice

przebudowa drogi miłkowice smarklice