Serdeczne życzenia i podziękowania dla rodziców zastępczych

Osoby tworzące pełen miłości, bezpieczny dom dla dzieci w różny sposób doświadczonych przez los zasługują na szczególny podziw i uwagę. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za troskę i opiekę, które każdego dnia ofiarujecie dzieciom. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności.

Życzymy Państwu samych radosnych chwil i pomyślności w życiu osobistym. Miejcie zawsze siły i odwagę, a Wasza nieoceniona pomoc i miłość dla dziecka niech będzie wzorem do naśladowania i motorem do działań dla osób jeszcze niezdecydowanych. Serdecznie Wam dziękujemy.

Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun

dzień rodzicielstwa zastępczego

W powiecie siemiatyckim mamy obecnie 28 rodzin zastępczych. Wychowuje się w nich 37 dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach stale poszukuje kandydatów, którzy podjęliby szlachetny i pełen miłości trud rodzicielstwa zastępczego.