Starosta Marek Bobel uhonorowany Medalem za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

medal straż graniczna dla starosty

W środę, 24 maja w Białymstoku odbyły się główne uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej. Uroczysty apel z okazji 32. rocznicy powołania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek witając przybyłych gości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, duchowieństwo, służby mundurowe, przedstawiciele urzędów, instytucji na co dzień współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz rodziny wyróżnionych.

W dowód uznania zasług i osiągnięć na rzecz budowania pozytywnego wizerunku oraz wieloletnią współpracę i wspieranie Podlaskiego Oddziału SG Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału SG otrzymał Starosta Marek Bobel.

medal straż graniczna dla starosty

Mieszkańcy są bardzo przychylni i wdzięczni funkcjonariuszom Straży Granicznej, że chronią odcinka granicy w powiecie siemiatyckim. Cel jest wspólny: bezpieczna granica, bezpieczna Polska. To też nasz cel; samorządu i władz powiatu siemiatyckiego – mówił podczas uroczystości Starosta Marek Bobel.

medal starosta straż graniczna

W Podlaskim Oddziale Straż Granicznej służy ok. 2 tys. funkcjonariuszy. Do tego jest ponad 300 pracowników cywilnych. Ochraniają ponad 350-kilometrowy odcinek granicy, z czego ponad 100 km to granica z Litwą, a prawie 250 km – to granica z Białorusią.

W Podlaskiem jest 16 placówek Straży Granicznej: 3 na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (w Rutce-Tartak, Sejnach oraz Augustowie) oraz 13 na granicy zewnętrznej, w tym: 7 placówek bez przejść granicznych (w Lipsku, Nowym Dworze, Szudziałowie, Krynkach, Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku) oraz 6 placówek z przejściami granicznymi (w Płaskiej, Kuźnicy, Bobrownikach, Narewce, Białowieży i Czeremsze).