Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi – w zakresie kultury…

podpisanie umówa kultura ngo

Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun podpisali kolejne umowy na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Tym razem wsparcie otrzymały stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Starosta Marek Bobel podziękował za zaangażowanie wszystkim członkom organizacji: „Oddolne inicjatywy są dla nas bardzo cenne, ponieważ budują wspólnotę naszej społeczności, dialog i współodpowiedzialność. Życzymy pomyślnej realizacji projektów“.

podpisanie umów kultura ngo

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości Powiatu Siemiatyckiego do udziału w różnorodnych wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenia. Tu zawsze jest przyjazna atmosfera i radość ze wspólnego działania.

Na realizację zadań publicznych z zakresu z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 r. dotacje otrzymały następujące podmioty:

1. Stowarzyszenie Klub Literacki w Siemiatyczach na zadanie pn. „Trzydzieści lat minęło – sympozjum z piknikiem w tle”, dotacja w wysokości: 1 tys. zł.

2. Stowarzyszenie ,,Podlaski Raj” z Osmoli na zadanie „III Siemiatycki Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”, dotacja w wysokości: 2 tys. zł.

3. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na zadanie pn. „XX Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach”, dotacja w wysokości 3 tys. zł.

4. Stowarzyszenie „Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze”, na zadanie pn. „Rajd śladami Podlaskiej Brygady Kawalerii”, dotacja w wysokości: 9 tys. zł.