Wsparcie kultury fizycznej w powiecie

sport podpisanie umów

Dzisiaj w starostwie podpisaliśmy umowy z podmiotami, które w tym roku będą realizowały zadania publiczne na terenie naszego powiatu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun podczas podpisywania umów, podkreślali bardzo ważną rolę organizacji pozarządowych, które poprzez swoje różnego rodzaju działania aktywnie promują powiat siemiatycki. Podziękowali za codzienną pracę i wolontariat osób, które udzielają się w poszczególnych organizacjach.

sport ngo podpisanie umów

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej dotacje otrzymały następujące podmioty:

1. Katolicki Klub Sportowy ,,Orzeł” z Siemiatycz, na zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z powiatu siemiatyckiego – Wakacje z Orłem”, dotacja w wysokości: 7 tys. zł.

2. Klub Sportowy „CRESA” Siemiatycze na zadanie pn. „Wakacje z CRESĄ”, dotacja w wysokości 7 tys. zł.

3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ,,SPRINTER” z Siemiatycz, na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości: 6 tys. zł,

4. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2023 roku”, dotacja w wysokości: 5 tys. zł,