Ponad 8,2 mln zł dla Powiatu Siemiatyckiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

dofinansowanie drogi

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowę ze Starostą Markiem Boblem, która umożliwia przekazanie powiatowi siemiatyckiemu blisko 8,2 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – na realizację 4 zadań inwestycyjnych związanych z przebudową, rozbudową i remontami dróg powiatowych. Łączny koszt inwestycji drogowych objętych dofinansowaniem wynosi ponad 13,7 miliona złotych – a ich długość to blisko 12 kilometrów. 

dofinansowanie drogi

Chcemy budować duże odcinki dróg, bo powiat siemiatycki jest w dobrej kondycji finansowej po to, żeby spiąć w roku 2024 sieć dróg powiatowych i gminnych po stronie wschodniej i zachodniej powiatu – mówi Starosta Marek Bobel, który podpisał z wojewodą cztery umowy na dofinansowanie istotnych inwestycji drogowych.

Rządowe wsparcie dotyczy inwestycji:

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk -Żerczyce” kwota dofinansowania ponad 4,48 mln złotych;

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy Wysokiej w Siemiatyczach” – kwota dofinansowania ponad 0,66 mln złotych;

– „Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna” – kwota dofinansowania ponad 1,78 mln złotych;

– „Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków” – kwota dofinansowania ponad 1,28 mln zł.

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-mozna-skladac-wnioski-na-2024-rok

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/227902

https://bialystok.tvp.pl/70684436/3406-mln-zl-z-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-na-2024-r

dofinansowanie drogi

dofinansowanie drogi