Powiat Siemiatycki ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B do Grodziska

grafika przebudowa drogi

Powiat Siemiatycki ogłosił przetarg na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 (Siemiatycze- Ciechanowiec) do Grodziska. Długość odcinka objętego przebudową wynosi ponad 5,2 km. W ramach prac zaplanowano położenie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 metrów wraz z wykonaniem poboczy gruntowych o szerokości 1 metra. Natomiast w miejscowości Grodzisk szerokość jezdni asfaltowej – do 7 metrów. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowa zjazdów oraz przebudowa i budowa ciągów pieszych i miejsc postojowych. Powiat Siemiatycki na realizację tej inwestycji pozyskał dofinansowanie w kwocie blisko 5 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

grafika przebudowa drogi