Powiat Siemiatycki wśród najlepszych w Polsce!

nagroda zpp

W Karpaczu podczas XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związek Powiatów Polskich w Starosta Siemiatycki Marek Bobel odebrał nagrodę za 8. miejsce Powiatu Siemiatyckiego w corocznym rankingu Związku.

nagroda zpp

Powiat Siemiatycki znalazł się w ścisłej czołówce rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Za 2022 rok zostaliśmy sklasyfikowani na ósmym miejscu w Polsce (w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców). To bardzo duże wyróżnienie, zwłaszcza że ranking ZPP uchodzi za najbardziej obiektywne i prestiżowe zestawienie tego rodzaju w kraju.

nagroda zpp

Kryteria, którymi kieruje się komisja to m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

nagroda zpp

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Lider rankingu w danej kategorii na koniec roku otrzymuje tytuł: Dobrego Polskiego Samorządu.