Zarząd Powiatu Siemiatyckiego z absolutorium i wotum zaufania

zdjęcie zarządu powiatu siemiatyckiego

Podczas dzisiejszej sesji, Rada Powiatu Siemiatyckiego udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu powiatu oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego poprzedzone zostało odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siemiatyckiego. Obie opinie były pozytywne. Radni debatowali również nad raportem o stanie powiatu za 2022 rok.

Ostatecznie w wyniku głosowania Rada Powiatu Siemiatyckiego zdecydowała zarówno o udzieleniu wotum zaufania, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu, jak i udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Siemiatyckiego za rok 2022 rok

zdjęcie zarządu powiatu siemiatyckiego

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków nadzoru rady powiatu nad działalnością zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego, rada powiatu ocenia pracę organu wykonawczego na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, w tym przypadku Zarządu Powiatu Siemiatyckiego.