Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze OSP

zawody strażackie w drohiczynie

Na stadionie w Drohiczynie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i MDP z terenu powiatu siemiatyckiego. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i drużyny OSP zaprezentowały swoją świetną sprawność fizyczną i umiejętność współpracy w grupie, rywalizując w różnych konkurencjach. Jest to ważne wydarzenie, które popularyzuje zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz sprawdza stan wyszkolenia i umiejętności poszczególnych jednostek.

zawody strażackie w drohiczynie

W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Powiatu Siemiatyckiego Marek Bobel, Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego Sylwester Zgierun, Burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach st. kpt. Szymon Piotrowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP dh Jan Okuniewski. Starosta Marek Bobel miał przyjemność wręczyć zwycięzcom puchary i dyplomy ufundowane przez Powiat Siemiatycki.

zawody strażackie w drohiczynie

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

MDP dziewczęta:

1. OSP Drohiczyn

MDP chłopcy:

1. OSP Sieniewice

2. OSP Drohiczyn

3. OSP Kajanka

Drużyna kobiet:

1. OSP Sieniewice

Drużyny mężczyzn:

1. OSP Drohiczyn

2. OSP Zajęczniki

3. OSP Perlejewo

4. OSP Żurobice

5. OSP Nurzec-Stacja

zawody strażackie w drohiczynie

Zawody sportowo-pożarnicze to świetna forma promowania zdrowego stylu życia oraz rozpowszechniania ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców powiatu. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na poziomie wojewódzkim.

zawody strażackie w drohiczynie

zawody strażackie w drohiczynie

zawody strażackie w drohiczynie

zawody strażackie w drohiczynie

zawody strażackie w drohiczynie

zawody strażackie w drohiczynie

zawody strażackie w drohiczynie