Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży

wykaz nieruchomości na sprzedaż

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344) i uchwały nr 154/877/23 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

do pobrania: PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA