Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON

W środę 28 czerwca w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach zostały podpisane umowy na dofinansowanie ze środków PFRON projektów realizowanych  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W imieniu Powiatu Siemiatyckiego umowy podpisywali Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun.

Zostały podpisane 2 umowy: z Gminą Dziadkowice i Stowarzyszeniem Pomocy SZANSA.

Gmina Dziadkowice otrzymała 135 tys. zł na zakup 9-osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej na wózku inwalidzkim. Pojazd ma być wykorzystywany w placówkach edukacyjnych oraz korzystających  z rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przyznana dotacja stanowi 75% całkowitej wartości zakupu.

Stowarzyszenie Pomocy SZANSA prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej „Wojownicy” w Dołubowie otrzyma wsparcie w kwocie 154 tys. zł z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltaicznej i wymianę istniejącego kotła olejowego w budynku WTZ. Przyznana dotacja pokryje do 80% inwestycji.

Czas realizacji obu zadań to 30 czerwca 2024 roku.