Granty dla organizacji pozarządowych

GRAFIKA GRANTY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szanowni Państwo, trwają nabory w ramach następujących projektów:

 


Program grantowy dla KGW i OSP – Fundacja Enea

Uprawnionym do zgłaszania wniosku w ramach Programu jest koło gospodyń wiejskich lub ochotnicza straż pożarna.

Wnioski można zgłaszać w terminie od dnia 24 maja do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Szczegóły: https://www.enea.pl/fundacja

 

 

 

 

 

 


Moje miejsce na Ziemi – Fundacja ORLEN

Program jest skierowany do lokalnych organizacji, które mają pomysł na pozytywną zmianę w swoim najbliższym otoczeniu.

W szóstej edycji Fundacja ORLEN przyzna granty w wysokości 10 000, 15 000, 20 000 oraz 25 000 zł. Tegoroczna pula na granty to aż 3 mln zł. Wnioski można składać do 31 lipca 2023.

Szczegóły: https://fundacja.orlen.pl/pl/nasze-programy/programy-grantowe/moje-miejsce-na-ziemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Program wspierający działalność Kół Gospodyń Wiejskich – Fundacja Banku Pekao S.A.

Wnioski można składać od 5 czerwca br. do końca sierpnia 2023 r. Celami programu jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie m.in.: kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej.

Szczegóły: https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/fundacja-banku.html

 

 

 

 

 

 


Program Mikro Granty  –  Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program jest odpowiedzią na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki korzystając z najnowszych danych oraz najlepszych praktyk wdrożyło innowacyjny program wsparcia inicjatyw sportowych pomagających przeciwdziałać niekorzystnym zmianom wśród dzieci i młodzieży. Planowane w ramach programu Mikro Granty działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Szczegóły:  Mikro Granty (mikrograntysportowe.pl)