Stypendia pomostowe dla studentów z małych miejscowości i obszarów wiejskich

Od 7 lipca 2023 maturzyści z małych miejscowości i obszarów wiejskich mogą aplikować o stypendium pomostowe w wysokości 7 tys. złotych na I rok studiów. Rekrutacja trwa do 18 sierpnia!

Aby ubiegać się o stypendium w XXII edycji programu (2023/2024) należy:

  • ukończyć liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia i zdać maturę w bieżącym roku (2023);
  • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich;
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców;
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2443 zł brutto (Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością);
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze.

Oprócz powyższych wymagań, kandydat powinien spełniać jeden z następujących wymogów:

  • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR;
  • być finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole ponadpodstawowej;
  • być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Co zyskują stypendyści?

Stając się stypendystą pomostowym, poza stypendium o wartości 7.000 złotych, przekazywanym ratami przez 10 miesięcy, otrzymujesz dostęp do oferty rozwojowej Programu. To oznacza, że będziesz mógł/mogła uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej.

Oprócz tego, zdolni stypendyści, osiągający dobre wyniki w nauce oraz wykazujący się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i stypendia na studia za granicą.

Pamiętaj, że stając się stypendystą pomostowym na I roku, zostajesz nim do końca swoich studiów. To znaczy, że możesz ubiegać się o stypendia na kolejne lata studiów; oferta rozwojowa jest dla Ciebie dostępna niezależnie od tego, czy w danym roku pobierasz stypendium.O Programie

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 27 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 000 na pierwszy rok studiów. Partnerzy na cel wsparcia młodzieży przeznaczyli ponad 138 milionów złotych.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Główni: Fundacja BNP Paribas, Fundacja Inter Cars

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych,

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zapraszamy do obserwowania Stypendiów Pomostowych na Facebooku’u.

 

Jak aplikować o stypendium?