Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11 + 320 – 12 +298

tablica informacyjna przebudowa mostu smarklice

tablica informacyjna przebudowa mostu smarklice

“Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11 + 320 – 12 +298”

DOFINANSOWANIE: 1 490 760,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 983 020,00 zł

Zakres robót budowlanych:

– przebudowa mostu MS-01 w km 11+967,00 (km rob. 0+647,00) przez rzekę „Dopływ ze Smarklic”

– przebudowa dojazdów do mostu w tym: wykonanie nowej nawierzchni jezdni (długość 978m) , zjazdów i skrzyżowań z drogami bocznymi, zatoki autobusowej wraz z chodnikiem, odnowa rowów odwadniających, budowa i przebudowa przepustów pod zjazdami, wykonanie pionowego i poziomego oznakowania oraz montaż barier energochłonnych.

Wykonawcą robót jest firma:

INŻYNIERIA WSCHÓD Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski Sp. J., 15-003 Białystok,
ul. Sienkiewicza 81/3 lok.207