Przebudowa mostu wraz z dojazdami w Smarklicach

umowa smarlice przbudowa mostu

W obecności Starosty Marka Bobla, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna została podpisana umowa dotycząca realizacji kolejnej inwestycji drogowej pod nazwą “Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II”. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony 981 tys. złotych. Pracami budowlanymi zajmie się Przedsiębiorstwo „Inżynieria Wschód” z Białegostoku. Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona najpóźniej w listopadzie tego roku. Powiat na realizację zadania pozyskał ponad 1,5 miliona złotych – są to środki pochodzące z budżetu państwa.

umowa smarlice przbudowa mostu

Zakres inwestycji obejmuje:

– przebudowę mostu MS-01 przez rzekę „Dopływ ze Smarklic” polegającą m.in. na: rozbiórce istniejącego przęsła żelbetowego i wykonaniu w obrębie istniejącego mostu, przepustu o konstrukcji stalowej, spiralnie karbowanej zabezpieczonej antykorozyjnie o przekroju łukowo – kołowym o szerokości maksymalnej 3330 mm, wysokości maksymalnej 2230 mm; długość całkowita 16,6 m ze ściankami na wlocie i wylocie przepustu z betonu B 30.

– przebudowę dojazdów do mostu polegającą m.in. na: wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i skrzyżowań z drogami bocznymi, zatoki autobusowej wraz z chodnikiem, odnowie rowów odwadniających, budowie i przebudowie przepustów pod zjazdami, wykonaniu pionowego i poziomego oznakowania oraz montażu barier energochłonnych.

– do wykonania jezdnia o szerokości 5,5 m wraz z poboczami gruntowymi o szerokości 1,5m oraz bitumicznymi o szerokości 1 m. Na odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu inżynierskiego (most) do wykonania jezdnia o szerokości 6 metrów.