Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących lokal mieszkalny

Siemiatycze, 2023.08.21

 

INFORMACJA

o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących lokal mieszkalny:

 

  • nr 8 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 30 położonym w obrębie Ostrożany Drohiczyn wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 629, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00031666/. Działki nie są obciążone ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej cena wywoławcza – 61 854,00 zł
  • nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 32 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 627, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00030259/5. Działki nie są obciążone ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej cena wywoławcza – 58 358,00 zł
  • nr 7 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 34 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 620, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00027342/0. Działki nie są obciążone ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej cena wywoławcza –  101 535,00 zł

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych.

III Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 11 sierpnia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

 

Przedmiot przetargu:

sprzedaż nieruchomości nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia:

  • lokal mieszkalny nr 8 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 30 położony w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn usytuowany na I piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, przynależnej piwnicy i komórki w bud. gospodarczym, o powierzchni użytkowej 51,71 m² z piwnicą przynależną do lokalu o powierzchni 12,79 m², pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 18,40 m2 wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 8290/64714 całej powierzchni działki o nr geod. 629.

 

  • lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 32 położony w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn usytuowany na I kondygnacji (parterze), składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, przynależnej piwnicy o powierzchni użytkowej 50,74 m² z piwnicą przynależną do lokalu o powierzchni 3,20 m² wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 5394/53889 całej powierzchni działki o nr geod. 627.
  • lokal mieszkalny nr 7 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 34 położony w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn położony na I kondygnacji (parterze), składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, przynależnej piwnicy, o powierzchni użytkowej 76,10 z piwnicą przynależną do lokalu o powierzchni 11,70 m² wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 8780/87500 całej powierzchni działki o nr geod. 620.

ww. przetarg zakończył się w zakresie nieruchomości lokalowej:

  • nr 8 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 30 położony w obrębie Ostrożany  Drohiczyn wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 8290/64714 całej powierzchni działki o nr geod. 629 – wynikiem pozytywnym. Ustalono na nabywcę Pana Ernesta Tararuj. Do przetargu dopuszczono 1 osobę. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 62 474,00 zł.
  • nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 32 położony w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 5394/53889 całej powierzchni działki o nr geod. 627 – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.
  • nr 7 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 34 położony w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 8780/87500 całej powierzchni działki o nr geod. 620 – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 

STAROSTA

mgr Marek Bobel