Umowa na przebudowę parkingu wzdłuż ulicy Bielskiej w Grodzisku podpisana

Dziś w budynku starostwa została podpisana umowa na przebudowę parkingu wzdłuż ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1710B. Umowę z wykonawcą – z  firmą PW Izbiccy Aneta Izbicka z Wasilkowa w obecności Starosty Marka Bobla, w imieniu powiatu podpisał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach Jerzy Czapiuk.

 

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa istniejącego parkingu przy ul Bileskiej o długości ok 120m. i powierzchni ok. 400m2. Na parkingu  z kostki brukowej o grubości 8cm zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome. Wartość zadania to 212 tys.zł sfinansowane solidarnie przez Powiat Siemiatycki i Gminę Grodzisk.