INFORMACJA o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Siemiatycze, 2023.08.14

 

INFORMACJA
o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze,
stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

 

Działki położone w obrębie Baciki Średnie o nr geod.:

 • 9 o pow. 1,6200 ha, cena wywoławcza – 165 832,00 zł + VAT
 • 55/2 o pow. 2,0800 ha, cena wywoławcza – 159 829,00 zł +VAT
 • 57 o pow. 1,4900 ha, cena wywoławcza – 114 959,00 zł +VAT
 • 73 o pow. 2,8800 ha, cena wywoławcza – 78 612,00 zł
 • 88 o pow. 0,9700 ha, cena wywoławcza – 22 984,00 zł
 • 103 o pow. 1,0700 ha, cena wywoławcza – 22 334,00 zł

Działki położone w obrębie Baciki Dalsze o nr geod.:

 • 370 o pow. 3,8300 ha, cena wywoławcza – 104 485,00 zł
 • 377/1 o pow. 3,2500 ha, cena wywoławcza – 91 673,00 zł

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze,  stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

III Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 04 sierpnia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

 

Przedmiot przetargu:

sprzedaż nieruchomości nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia:

Działki położone w obrębie Baciki Średnie o nr geod.:

 • 9 o pow. 1,6200 ha,
 • 55/2 o pow. 2,0800 ha,
 • 57 o pow. 1,4900 ha,
 • 73 o pow. 2,8800 ha,
 • 88 o pow. 0,9700 ha,
 • 103 o pow. 1,0700 ha,

Działki położone w obrębie Baciki Dalsze o nr geod.:

 • 370 o pow. 3,8300 ha,
 • 377/1 o pow. 3,2500 ha,

Dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia urządzona jest księga wieczysta nr BI3P/00021602/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach. Działki nie są obciążone ciężarami,  o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

 1. przetarg zakończył się w zakresie działki o nr geod:
 • 9 o pow. 1,6200 ha położnej w Bacikach Średnich – wynikiem pozytywnym. Ustalono na nabywcę MM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
  w Warszawie ul. Wrzesińska 12/21, 03-713 Warszawa. Do przetargu dopuszczono 1 osobę/podmiot. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 167 492,00 zł netto + VAT
  (206 015,16 zł brutto). Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka po uprzednim spełnieniu warunków ust. 4 pkt 1 lit. a.
 • 55/2 o pow. 2,0800 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem pozytywnym. Ustalono na nabywcę MM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą w Warszawie ul. Wrzesińska 12/21, 03-713 Warszawa
  . Do przetargu dopuszczono 1 osobę/podmiot. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 161 429,00 zł netto + VAT (198 557,67 zł brutto).
 • 57 o pow. 1,4900 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem pozytywnym. Ustalono na nabywcę MM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą w Warszawie ul. Wrzesińska 12/21, 03-713 Warszawa
  . Do przetargu dopuszczono 1 osobę/podmiot.  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 116 109,00 zł netto + VAT (142 814,07 zł brutto).
 • 73 o pow. 2,8800 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.
 • 88 o pow. 0,9700 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.
 • 103 o pow. 1,0700 ha, położnej w Bacikach Średnich – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.
 • 370 o pow. 3,8300 ha, położnej w Bacikach Dalszych – wynikiem pozytywnym. Ustalono na nabywcę MM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą w Warszawie ul. Wrzesińska 12/21, 03-713 Warszawa
  . Do przetargu dopuszczono 1 osobę/podmiot. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 105 535,00 zł. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka po uprzednim spełnieniu warunków ust. 4 pkt 1 lit. a.
 • 377/1 o pow. 3,2500 ha, położnej w Bacikach Dalszych –wynikiem pozytywnym. Ustalono na nabywcę MM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą w Warszawie ul. Wrzesińska 12/21, 03-713 Warszawa
  . Do przetargu dopuszczono 1 osobę/podmiot. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 92 593,00 zł.

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka po uprzednim spełnieniu warunków ust. 4 pkt 1 lit. a.

 

STAROSTA

mgr Marek Bobel