Nowi nauczyciele mianowani w powiecie. Gratulujemy!

nauczyciele mianowani awans

Podczas uroczystości w siemiatyckim starostwie wręczono awanse pedagogom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy z powodzeniem odbyli staż, spełnili wymagania opisane w Karcie Nauczyciela oraz uzyskali ocenę dorobku nauczycielskiego, a także zdali egzamin przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.

nauczyciele mianowani awans

Pedagodzy podczas spotkania ze Starostą Markiem Boblem złożyli ślubowanie, a także odebrali akty mianowania, które potwierdzają uzyskanie awansu zawodowego. Wręczenie nominacji poprzedziło uroczyste ślubowanie, w którym nauczyciele zobowiązali się ,,rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali:

– Magdalena Pajor, Piotr Artowicz, Elwira Bartosiak (z Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach)
Ks. Maciej Paweł Domańszczyński, Krystyna Kiendyś (z Zespołu Szkół w Siemiatyczach)
Agnieszka Marciniak (z Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach)
Ks. Taras Diachuk, Sylwia Edyta Pierlejewska (z Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie)

Aktualnie od nauczyciela wymaga się więcej, niż tylko przekazywania wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Obecnie nauczyciel to wychowawca, opiekun oraz osoba, która pomaga uczniowi także w jego osobistych problemach. Wszystkim gratuluję zdanego egzaminu i uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego – mówił Starosta Marek Bobel.

Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy w postaci swego rodzaju certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Wszystkim nauczycielom, którzy złożyli ślubowania i otrzymali kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Gratulujemy również dyrektorom szkół, z których nauczyciele podwyższyli stopnie awansu zawodowego, co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia.