Powstanie kolejne wyniesione przejście dla pieszych w Czartajewie. Podniesie bezpieczeństwo przy Zespole Szkół Technicznych

W dniu dzisiejszym w budynku Starostwa Powiatowego podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie”.

Koszt przebudowy przejścia to blisko 102 tys. zł.  Na ten cel Powiat Siemiatycki z Rządowego Programu “Razem bezpieczniej” pozyskał dofinansowanie w kwocie blisko 87 tys. złotych.

Wykonawcą prac budowlanych na zlecenie powiatu będzie siemiatycka firma „Dimex” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk. Inwestycja będzie zakończona jeszcze w tym roku. 

 

Swoim zakresem inwestycja obejmie budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, doświetlenie lampami LED z zasilaniem solarnym i akumulatorami wyniesionego przejścia dla pieszych, wymianę oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz montaż elementów odblaskowych przed przejściami dla pieszych,